Oncologie Fysiotherapie

In oktober 2018 hebben we een artikel geplaatst in het For You magazine. Klik op de link om het te lezen

https://www.foryou.nl/fysiotherapie/beverwijk/oncologiefysiotherapie-in-elke-fase/

 

Oncologie fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor.
Het werkgebied van de fysiotherapie is het bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologie fysiotherapie. Die behandelt de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en medische behandelingen tegen kanker.

Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat, hart- en longschade door bestraling en chemotherapie en lymfoedeem. Maar er zijn ook algemene klachten, zoals pijn, vermoeidheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidproces.

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk actief te blijven of te starten met bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden. Tevens kan zij u behandelen voor littekenherstel.

In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij zijn leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de oncologisch fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. Zoals bijvoorbeeld lymfoedeem of een beperkte beweging.

Van veel medische behandelingen is bekend wat de effecten kunnen zijn op lange termijn. Deze lange termijn effecten kunnen soms jaren later pas optreden, als de behandelingen en de na controles allang voorbij zijn. Veel lange termijn effecten hebben hun uitwerking op het bewegingsapparaat en men komt ermee bij de fysiotherapeut terecht. Het is dus altijd belangrijk om te vertellen dat u ooit behandeld bent voor kanker als u jaren later met klachten naar de fysiotherapeut gaat. De oncologisch fysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme over het algemeen goed op de hoogte van deze lange termijn effecten.

In sommige gevallen, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de Palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms heel lang duren. Belangrijk in deze fase is dat de kwaliteit van leven goed is. Daarvoor is een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging belangrijk. De oncologisch fysiotherapeut begeleidt en adviseert daarover.

In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologisch fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid, ademhalingsoefeningen.

JoAnne van Yperen is al lange tijd werkzaam in de oncologie en fysiotherapie, voornamelijk met oedemen en littekenbehandelingen. In 2016 is zij afgestudeerd Master of Science oncologie fysiotherapeut. In onze praktijk wordt de oncologie fysiotherapie op een evidence based en wetenschappelijk niveau gedaan.