kwalitatief onderzoek huissartsen – oncologie fysiotherapie

KWALITATIEF PILOT ONDERZOEK SAMENWERKING HUISARTSEN EN ONCOLOGIE FYSIOTHERAPIE

In het kader van mijn afstudeerthesis voor de opleiding  Master Oncologie Fysiotherapie, zou ik om uw medewerking willen vragen.

Mijn onderzoek  is gericht op de optimalisering van de samenwerking van huisarts en oncologie fysiotherapeut binnen de eerste lijn, om hiermee tot een versterking te komen van de horizontale ketenzorg binnen de oncologische eerstelijnszorg.

Vanuit de gezondheidsraad is het advies gekomen om meer oncologische zorg van de tweede lijn naar de (goedkopere) eerste lijn te verwijzen, waardoor de druk op de eerste lijn flink toeneemt. Een goede samenwerking van de verschillende spelers, met de huisarts als portefuillehouder, zal deze druk verdelen.

Ik benader alle huisartsenpraktijken in de regio Midden Kennemerland voor een interview. Hierin worden de bevorderende en belemmerende factoren voor  verwijzing naar de oncologie fysiotherapeut geëxploreerd.

Indien het mogelijk is zou ik graag met één van uw huisartsen, als woordvoerder, het gesprek aangaan. Dit zal ongeveer een half uur van uw tijd in beslag nemen en de data wordt geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld.

De uitkomsten worden gebruikt voor een landelijke survey bij huisartsen in samenwerking met de NVFL, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie, waardoor de lokale oncologisch sociale kaart voor de eerste en tweede-lijns oncologie nazorg goed en onderbouwd neergezet kan worden.

U kunt mij mailen of bellen voor een afspraak of meer informatie.

Vertrouwende u te kunnen ontmoeten,

Verblijf ik,
JoAnne van Yperen, 06-44163447

Oncologie fysiotherapeut    MSc i.o.

Aangesloten bij het regionale netwerk:  Oncologie Fysiotherapie  Midden Kennemerland

joannevanyperen@hotmail.com

Publicatiedatum: 12-06-2017


Terug naar overzicht