actie informatie

Dank u wel dat u de tijd neemt om deze pagina te bekijken.

In 2018 zijn de fysiotherapeuten in Nederland hun krachten gaan bundelen om de misstanden en administratieve lasten die door zorgverzekeraars worden opgelegd te verminderen. Begin dit jaar hebben schrap sessies plaatsgevonden waarbij belangrijke punten zijn genoemd hoe wij de administratieve last zouden kunnen verminderen. Deze punten werden onderschreven door de Minister van Volksgezondheid en de beroeps- en patiëntenorganisaties. De zorgverzekeraars hebben eenzijdig besloten géén van deze punten door te voeren in hun beleid.

Wat zou dit voor u kunnen betekenen? Indien de zorgverzekeraar blijft vasthouden aan deze starre regels, bestaat de kans dat wij de effectieve behandeltijd moeten verkorten om de gewenste administratie enigszins bij te kunnen houden.

Op de link hieronder vindt u een informatie folder en een enquête. Hierin polsen wij bij u of wij het komend jaar op dezelfde voet moeten doorgaan of kunnen besluiten niet meer met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

Wij zouden het zeer waarderen wanneer u de enquête in de folder zou willen invullen. Dit mag anoniem.

folder zo werken zorgverzekeraars